Invest NL

Jan Pieter Postma en Jellie Banga benoemd tot lid Raad van Bestuur Invest-NL

Met genoegen deelt de Raad van Commissarissen mee dat Jan-Pieter Postma en Jellie Banga zijn benoemd tot leden van de Raad van Bestuur van Invest-NL. Beide benoemingen zijn voor een periode van vier jaar.

Jan Nooitgedagt over de benoeming: “Vanuit de Raad van Commissarissen zijn we zeer verheugd met de toetreding van zowel Jan Pieter als Jellie tot de Raad van Bestuur. Invest-NL is sinds haar start flink gegroeid en nu op alle niveaus versterkt. Samen met Rinke, de directie en vooral ook alle zeer gedreven collega’s kunnen we hiermee de komende jaren nog meer impact creëren.”.

Jan-Pieter Postma zal per 1 juni 2023 in de rol van CFRO (Chief Financial & Risk Officer) aantreden. Jan-Pieter is vanaf de start van Invest-NL directeur Finance & Risk en is in die rol tevens verantwoordelijk voor compliance, legal en ICT/facilitair management. Hij vervulde in 2022 van 1 april tot 1 september tevens de rol van interim CEO.  Jan-Pieter over zijn benoeming: “Ik ben trots op de organisatie die we sinds de start van Invest-NL hebben opgezet en trots op de ondernemers die we helpen om de grote maatschappelijke transities te versnellen. We zijn echter nog maar net begonnen en ik kijk er naar uit om als CFRO samen met mijn collega’s ons werk volop voor te zetten!

Jellie Banga start als algemeen lid van de Raad van Bestuur per 1 september bij Invest-NL en wordt verantwoordelijk voor new business development en organisatieontwikkeling. Jellie is momenteel CEO bij Impact Institute. Met meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening heeft Jellie een indrukwekkend trackrecord in duurzame financiering. Van 2013 tot 2021 was ze lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, waar ze verantwoordelijk was voor de commerciële en operationele ontwikkeling van de bank in zes Europese landen. Daarvoor werkte ze twaalf jaar bij ING. “Ik ben zeer vereerd met mijn benoeming tot bestuurder bij Invest-NL. Ik geloof sterk dat ondernemerschap en de innovatieve kracht van bedrijven een belangrijke rol spelen in het realiseren van een duurzame, circulaire economie die werkt voor mensen en de natuur. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring en passie in te zetten met alle collega’s en partners die ik snel ga leren kennen.”, aldus Jellie.

Met deze twee benoemingen is het bestuur van Invest-NL versterkt richting de volgende fase van groei. Hiermee wordt ook voldaan aan de door de rijksoverheid gestelde eis dat een staatsdeelneming een bestuur moet hebben dat uit meerdere leden bestaat.

Over Invest-NL

Invest-NL is de nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling die zich als impactinvesteerder focust op financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt. Samen met andere financiers, investeerders en ontwikkelingsspecialisten - zowel privaat als publiek - richt Invest-NL zich primair op de grotere maatschappelijke vraagstukken zoals de transitie naar een CO2e-neutrale en circulaire economie, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en deep tech.  Meer informatie is beschikbaar op www.invest-nl.nl.

Contact

Voor meer informatie of een interview verzoeken kunt u contact opnemen met Hoofd Marketing & Communicatie van Invest-NL:

Wander van der Kolk
Hoofd Marketing en Communicatie Invest-NL

[email protected]

+31 641 880 440