Invest NL

Loket voor nieuwe TOPSS investeringen gesloten

Vanaf 1 oktober neemt Invest-NL geen nieuwe aanvragen meer in behandeling voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS).
Met het TOPSS programma stelde Invest-NL innovatieve ondernemingen in staat om ook tijdens de eerste fase van de COVID-19 pandemie door te gaan met investeren.

Vanaf 1 oktober neemt Invest-NL geen nieuwe aanvragen meer in behandeling voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Met het TOPSS programma stelde Invest-NL innovatieve ondernemingen in staat om ook tijdens de eerste fase van de COVID-19 pandemie door te gaan met investeren. Hiervoor stelde Invest-NL uit het eigen vermogen € 100 miljoen beschikbaar.

In totaal ontving Invest-NL vanaf de start van TOPSS op 29 april 41 officiële aanvragen. De eerste investering betrof ViCentra. Een tweede investering wordt op zeer korte termijn publiek gemaakt.

Er zijn op dit moment nog 8 aanvragen in behandeling. Daarnaast is gebleken dat TOPSS niet passend is voor 8 andere aanvragen. Deze worden behandeld vanuit het reguliere investeringsaanbod van Invest-NL, omdat dit beter aansluit bij de specifieke financieringsbehoefte van de desbetreffende ondernemingen. Invest-NL heeft 13 aanvragen afgewezen. Verder zijn er nog 10 aanvragen waarvoor geldt dat de aanvragende onderneming na het indienen van de aanvraag er zelf geen follow-up aan heeft gegeven.