Invest NL

Meer duurzame warmte door seizoensopslag

Warmteopslag is rendabel en relevant. Eerder Invest-NL onderzoek -Kansen thermische opslagsystemen- berekent een marktpotentie van 45 PJ in 2050. Tot 2035 levert dat een marktwaarde van €500 miljoen. Ook resulteert het in een belangrijk maatschappelijk rendement: het toevoegen van buffers reduceert het gebruik van gasgestookte piekketels en maakt warmtenetten flexibeler en toekomstbestendig.

Warmteopslag is rendabel en relevant. Eerder Invest-NL onderzoek  "Kansen thermische opslagsystemen"  berekent een marktpotentie van 45 PJ in 2050. Tot 2035 levert dat een marktwaarde van €500 miljoen. Ook resulteert het in een belangrijk maatschappelijk rendement: het toevoegen van buffers reduceert het gebruik van gasgestookte piekketels en maakt warmtenetten flexibeler en toekomstbestendig. Toch krijgen bedrijven die warmteopslag technologieën ontwikkelen nog moeizaam een voet aan de grond bij warmteprojecten. Koudwatervrees bij de initiatiefnemers van warmteprojecten vormt een belangrijke barrière.

In antwoord op deze koudwatervrees heeft Invest-NL aan Berenschot opdracht gegeven concrete handvatten en richtlijnen voor initiatiefnemers zoals gemeenten, warmtecoöperaties en projectontwikkelaars te ontwikkelen. De belangrijkste handvatten zijn:

  • Een vergelijking van verschillende verwarmingsopties in de bestaande bouw. Deze vergelijking laat zien dat de CO2-prestaties van een warmtenet met seizoensopslag aanzienlijk beter zijn dan zonder opslag. In 2030 kunnen de totale CO2-emissies van een warmtenet op duurzame bronnen dankzij de warmteopslag met 60% worden gereduceerd.
  • Een lijst met prestatie-indicatoren die marktpartijen kunnen gebruiken om verschillende warmteopslag technologieën te beoordelen en onderling te vergelijken.
  • Methoden van borging van de kwaliteit en prestaties van een warmteopslag systeem. Met extern gevalideerde simulaties ondersteund door monitoring in de praktijk kunnen energetische prestaties nu al goed getoetst worden.
  • Een stroomschema op het gebied van bodemenergiesystemen en omgevingsrecht dat dient als een handvat voor gemeenten bij het afgeven van een vergunning voor hoge temperatuur warmteopslag systemen. Over het algemeen blijkt dat voor de aanleg van een seizoensopslagsysteem wel een omgevingsvergunning bouw, maar geen omgevingsvergunning milieu nodig is. 

Download rapport “Meer duurzame warmte door seizoensopslag” voor gedetailleerde informatie over het onderzoek en de resultaten.

Invest-NL zet zich in om de financierbaarheid van warmteopslagprojecten verder te vergroten. Bij deze een warme uitnodiging aan ondernemers en projectontwikkelaars die financiering zoeken voor de opschaling van warmteoplag en de realisatie van schaalbare warmteprojecten inclusief opslagtechnologie om contact op te nemen met Jorine Zandhuis. 

Jorine Zandhuis
Business Development Manager 

[email protected]