Invest NL

“Met het DFF is een sterke basis gelegd voor toekomstige projecten”

Invest-NL heeft samen met het Europese Investeringsfonds (EIF) het Dutch Future Fund (DFF) gelanceerd. Tim van Vledder, Business Development Manager bij Invest-NL, aan het woord.

Invest-NL heeft samen met het Europese Investeringsfonds (EIF) het Dutch Future Fund (DFF) gelanceerd. Tim van Vledder, Business Development Manager bij Invest-NL, aan het woord.

Tim, wat maakt DFF zo bijzonder?
“We hebben middels het DFF €150 mln Europees kapitaal binnengehaald voor investeringsfondsen die investeren in innovatieve start- en scale-ups in Nederland. Samen met onze investering van € 150 mln (€125 mln door Invest-NL en €25 mln door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) is er een startkapitaal van €300 mln beschikbaar. Uit eigen ervaring weet ik dat fundraising knap lastig kan zijn. In mijn vorige functies heb ik veel aan fundraising gedaan, en dat is nooit makkelijk geweest. Het mooie aan het DFF is dat het echt het verschil kan maken voor VC teams die aan het fundraisen zijn. “

Waar zit het verschil dan precies in?
“Het DFF kan als eerste investeerder meedoen, waarmee een heleboel andere partijen over de brug getrokken worden. Zo kan je met relatief weinig geld vanuit Invest-NL een grote som kapitaal mobiliseren dat uiteindelijk geïnvesteerd wordt in innovatieve bedrijven.”

Leg eens uit, hoe werkt dat ‘mobiliseren’ dan? Als er 1 schaap over de dam is…?
“Wij vragen het EIF voor ons te investeren in venture capital fondsen. Het EIF doet uitgebreid onderzoek naar deze fondsen en heeft een zeer goede naam als investeerder. Dus als je als fonds een investering ontvangt van het DFF, dan is dat een kwaliteitskeurmerk. En er is bovendien voor investeerders veel meer zekerheid dat het targetbedrag wordt opgehaald. Vandaar dat het voor private investeerders vaak doorslaggevend is of er ook vanuit het DFF wordt geïnvesteerd.”

Kan je ons meenemen in het proces van de totstandkoming van zo een deal?
“Dit traject begon met het idee om een dergelijk ‘instrument’ op te zetten, omdat we het venture capital landschap willen versterken en omdat we Nederlandse ondernemingen beter toegang willen bieden tot Europese investeringsgelden. Maar dan moeten natuurlijk alle details nog uitgewerkt worden. Je voert vele gesprekken met verschillende stakeholders rondom de scope van het instrument, maar ook de praktische uitvoering ervan.'

'We hebben goed gekeken naar hoe de investeringsprocessen van het EIF eruit zien en hoe we invulling konden geven aan de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan hoe het DFF fondsen gaat beoordelen op ESG criteria. Wij vinden dat als Invest-NL belangrijk en willen graag dat het ook wordt opgenomen in de werkwijze van het DFF. Vervolgens moeten alles tot in de kleinste details in overeenkomsten worden vastgelegd." 

"Aan het einde hebben we als Invest-NL team een investeringsvoorstel geschreven. Deze hebben we laten goedkeuren door ons eigen Investment Committee, onze Raad van Commissarissen en de Minister van Financiën. En nu kunnen we daadwerkelijk van start! De eerste fondsinvesteringen staan klaar, dus we kunnen op korte termijn via die fondsen al kapitaal verschaffen aan innovatieve ondernemers.”

Wat doe je nou zoal als Business Development Manager?
“Dat is heel breed, maar kan zich het best laten samen vatten in 'getting it done'. Dus alles wat er voor nodig is om steeds dichter bij realisatie van een financiering te komen of knelpunten weg te nemen: wij maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt.”

Maak het eens concreet?
“Mijn werkzaamheden gaan van marktonderzoek uitvoeren, financiële forecasts maken, signaleren en wegnemen van knelpunten op het gebied van financiering of regel-en wetgeving tot onderhandelen over de voorwaarden van deals.“

Wat heb je er zelf van geleerd?
“Invest-NL is een jonge, nieuwe organisatie met veel mensen vanuit verschillende achtergronden. Zelf werk ik er nog maar sinds juni en ik kende lang nog niet iedereen. Starten ‘op afstand’ voelde best vreemd. Maar het was mooi om te zien dat we elkaar toch goed wisten te vinden en dat het thuiswerken de onderlinge samenwerking niet heeft verhinderd. Met het opstarten van het DFF heb ik de verschillende collega’s goed leren kennen. Er is een sterke basis gelegd voor volgende trajecten!”

Het DFF is een feit. Wat ga je nu doen?
“Nog een fonds opzetten natuurlijk! En dan nog 1, en nog 1. We zijn nu een dedicated team aan het vormen om alle indirecte investeringen te gaan doen. Dat betekent dus investeringen in VC fondsen die aan het fundraisen zijn, maar ook zelf nieuwe projecten initiëren. Het eerstvolgende project richt zich op het financieren van 'Deeptech' bedrijven.“

Waarom de keuze voor ‘Deeptech’ bedrijven?
“Dit zijn bedrijven waarvoor in een vroege fase al veel kapitaal nodig is, terwijl de risico's nog hoog zijn. Deze bedrijven hebben het nu lastig in Nederland en verkassen daarom vaak naar het buitenland, zoals naar de VS of China bijvoorbeeld. Dat is zonde, dat moeten we niet willen, want we hebben een heel mooi ecosysteem in Nederland om deze innovaties te ontwikkelen. Als deze bedrijven wat langer gefinancierd worden door Nederlandse of Europese partijen, dan kunnen we die innovaties weer een stap verder brengen. Dit brengt een enorme kennisontwikkeling met zich mee waar Nederland innovatiever van wordt. En dat is waarvoor Invest-NL is opgericht.“

Contact
Heb je vragen over het Dutch Future Fund? Neem contact op met Tim van Vledder (DFF) [email protected]