Invest NL

‘Old meets new’ in de gebouwde omgeving

"Invest-NL is van start gegaan, de ‘winkel is open’. Veel partijen weten ons te vinden. Omdat er nog veel onzekerheid zit in de snelheid waarmee de gebouwde omgeving wordt verduurzaamd en in de kaders die daar vanuit de overheid aan worden gesteld, hebben partijen bijna allemaal moeite met het verkrijgen van financiering. Dat is dan veelal ook de reden dat men bij Invest-NL aanklopt", aldus Yvonne Neef, Teamlead Energietransitie

De Gebouwde Omgeving is één van de focusgebieden binnen de energietransitie waar Invest-NL als financieringspartner zich op richt. Yvonne Neef, Teamlead Energietransitie, blikt terug op de eerste zeven weken. 

 

Invest-NL is van start gegaan, de ‘winkel is open’. Ben je tevreden?
"Ja, veel partijen weten ons te vinden. Omdat er nog veel onzekerheid zit in de snelheid waarmee de gebouwde omgeving wordt verduurzaamd en in de kaders die daar vanuit de overheid aan worden gesteld, hebben partijen bijna allemaal moeite met het verkrijgen van financiering. Dat is dan veelal ook de reden dat men bij Invest-NL aanklopt. We bekijken nu hoe we welke initiatieven kunnen helpen, waarbij, zoals eerder gesteld, we er vooral naar streven om oplossingen te ontwikkelen die sector breed kunnen worden toegepast. En uiteraard zijn we er ook voor individuele bedrijven.”


En verder?
"We worden benaderd door gemeenten die heel voortvarend aan de slag zijn gegaan met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord, door bedrijven die nieuwe oplossingen hebben ontwikkeld om vastgoedeigenaren te ontzorgen bij het verduurzamen van hun vastgoed.
Maar ook door techneuten die nieuwe technieken hebben ontwikkeld om de energietransitie te versnellen of betaalbaarder te maken en door betrokken burgers die zelf een goed idee hebben of ons succes wensen bij de mooie, maar grote klus die we te klaren hebben.
Met al die aandacht hadden we ons dan ook geen betere start kunnen wensen. Het is nu dan ook aan ons om te bezien hoe we zoveel mogelijk initiatieven verder kunnen helpen en op wat voor manier."


Wat valt je op in de gesprekken tot nu toe?
"Ten eerste, de corporaties worden gezien als startmotor voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ik weet dat dit een immense opgave is voor deze bedrijven. Vooral ook, maar niet alleen, omdat ze als kapitaalkrachtig worden gezien, maar dat vaak niet zijn.
Ik ben in de afgelopen zeven weken verschillende start-ups tegen gekomen die een hele mooie propositie hebben ontwikkeld voor deze doelgroep. Dan gaat het om de techniek, maar ook om het betaalbaar en haalbaar maken van de investering. Old meets new, vind ik mooi!"

"Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar verduurzaming van woningen. Inmiddels zijn er steeds meer initiatieven die beogen het MKB en kantoren te verduurzamen. Daar zitten ook vernieuwende modellen bij die bijvoorbeeld de levering van de installatie en de financiering uit elkaar trekken. Zo kan ieder blijven doen waar die goed in is (installateur installeren; financier financieren) en wordt de investering voor de klant behapbaar."


Wat is volgens jou de voornaamste uitdaging voor 2020?
"We moeten de hele keten sluitend zien te krijgen. Dat is een enorme uitdaging! Ieder voor zich is met het goede bezig, maar als de je individuele initiatieven aan elkaar rijgt dan sluiten ze of niet helemaal op elkaar aan of het geheel wordt te duur. Mijn belangrijkste boodschap is met elkaar op te trekken om de keten sluitend en betaalbaar te maken."


Welke rol voorzie je voor Invest-NL?
“2020 is een belangrijk jaar, omdat de kaders waarin de verduurzaming van de gebouwde omgeving (zoals de Warmtewet) duidelijker worden, verschillende pilot projecten ten uitvoer worden gebracht en de RESsen (RES=Regionale Energie Strategie) in conceptvorm worden opgeleverd."

"We gaan dan ook zien waar de echte knelpunten zitten. Vanuit Invest-NL weten we al dat financiering een knelpunt is. Nu wordt een groot deel van de verduurzaming van de gebouwde omgeving nog gesubsidieerd. Als we gaan opschalen is dat niet langer houdbaar. Samen met andere financiers onderzoekt Invest-NL hoe we daar met elkaar een oplossing voor kunnen bedenken."

"Die oplossing hoeft niet perse een financieringsinstrument te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een garantie op afname zijn. Of de toepassing van een nieuwe techniek dan wel optimalisatie van het systeem door bijvoorbeeld de mogelijkheid te creëren om warmte of elektriciteit op te slaan. Met andere woorden, er is nog genoeg te doen!”


Wil je weten of Invest-NL kan helpen bij het financierbaar maken van jouw plannen om de gebouwde omgeving te verduurzamen? Neem dan contact op met:

Yvonne Neef
Teamlead Energietransitie

[email protected]