Invest NL

Positieve evaluatie Invest-NL mooie start nieuwe jaar!

Vlak voor het einde van het jaar informeerde de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over de belangrijkste inzichten en conclusies die volgen uit de ‘Tussentijdse evaluatie Invest-NL’. De evaluatie is over het algemeen positief over het functioneren van Invest-NL in de eerste drie jaar van haar bestaan. Tegelijkertijd benoemt het evaluatierapport een aantal verbetermogelijkheden die Invest-NL zelf kan oppakken om zo nog verder te kunnen bijdragen aan de voor Nederland belangrijke maatschappelijke transities.

 

Invest-NL doet waarvoor het is opgericht…

Rinke Zonneveld, CEO van Invest-NL, is trots op de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie. Met de oprichting van Invest-NL eind 2019 beschikt Nederland eindelijk weer over een nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling of National Promotional Institution (NPI). Invest-NL is daarmee, zoals de evaluatie ook aangeeft, een belangrijk instrument in de gereedschapskist van de overheid. Voor het versnellen van duurzame transities in Nederland, maar ook voor het beter mobiliseren van Europees kapitaal. De onderzoekers die de evaluatie hebben uitgevoerd benadrukken dat Invest-NL nog relatief kort bestaat en daarom ‘work in progress’ is. Desondanks staat er nu een professionele organisatie, is er tot eind 2022  al ruim €610 miljoen gecommitteerd aan investeringsvolume en is er alleen al in de eerste twee jaar ongeveer €1,2 miljard aan kapitaal van private investeerders gemobiliseerd en €293 miljoen aan Europese middelen aangetrokken. Deze middelen zijn terecht gekomen bij innovatieve, snelgroeiende MKB-bedrijven die vaak torenhoge ambities hebben als het gaat om een duurzamer en innovatiever Nederland.”

…Maar het kan nog beter

Wat de aanbevelingen die uit de evaluatie volgen betreft, merkt de Invest-NL CEO op: “We hebben nog een aantal duidelijke verbeterslagen te maken. We moeten onze processen verder aanscherpen opdat we eerder hom of kuit kunnen geven richting ondernemers. En ook kan onze zichtbaarheid en communicatie nog beter, opdat helder is waar we wel en niet van zijn. Er zitten, vooral ook via onze Business Development activiteiten, echt pareltjes tussen. Ze laten zien hoe je, ook zonder zelf te investeren, iets financierbaar kunt maken wat niet financierbaar lijkt. Naarmate wij als organisatie onszelf verder verbeteren en onze stakeholders beter weten waarvoor ze bij Invest-NL terecht kunnen, zie ik nog heel veel mogelijkheden om onze relevantie voor een duurzame en innovatieve toekomst te vergroten.”

Financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt

Het evaluatierapport laat ook zien dat Invest-NL zich steeds beter verhoudt tot andere verschaffers van risicokapitaal. De Minister merkt in haar brief op dat Invest-NL altijd samen met private marktpartijen investeert. Ook vindt er steeds intensievere samenwerking plaats met publieke verschaffers van risicokapitaal zoals de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Rinke Zonneveld hierover: “Financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt is onze kernopdracht. Invest-NL werkt hiervoor intensief samen met een breed en divers netwerk van private- en publieke investeerders. In elke transactie is cofinanciering namelijk voor ons het uitgangspunt. Ik ben blij met het positieve oordeel van de evaluator over onze fondsinvesteringen, aangezien hier in de eerste jaren best wel wat kritiek op is geweest. Tegelijkertijd is het onze strategie om meer directe investeringen te gaan doen om zo de balans directe-indirecte investeringen te laten verschuiven richting 70% direct en 30% indirect via fondsen. We denken op deze wijze nog meer impact te kunnen creëren voor een duurzaam en innovatief Nederland.”

 

Download Brief Minister EZK

Download Evaluatierapport