Invest NL

Rapport 'Financing assets converting Power-2-X'

Nederland heeft als doel voor 2030 dat 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is opgewekt. Hierdoor ontstaat meer fluctuatie in de opwek die moet worden opgevangen in de vraag naar elektriciteit. Innovatieve opslag en conversietechnologien spelen daarin een belangrijke rol. In samenspraak met verschillende marktpartijen kwam Invest-NL tot de volgende vraagstelling: hoe kunnen we de financierbaarheid van deze innovaties verbeteren?

In samenspraak met verschillende marktpartijen kwam Invest-NL tot de volgende vraagstelling: hoe kunnen we de financierbaarheid van deze innovaties verbeteren?

Het rapport dat is opgesteld geeft inzicht in: hoe ziet de elektriciteitsprijs er in 2040 mogelijk uit? Wat is de opbrengst van opslag en conversietechnologien en hoe speelt optie-waarde hierin een rol? Wat zijn belangrijke aspecten in de juridische structuur? En hoe verhoudt de Nederlandse markt zich tot andere marketen zoals de Verenigde Staten en Japan?

De cases geven generieke inzichten in hoe we met innovatieve assets kunnen gebruiken om de fluctuaties in het electriciteitsnet kunnen opvangen, en hoe deze waarde vertaald wordt in een financierbare asset.

Download rapport 'Financing Assets Converting Power-2-X'

Contact

Als je wilt weten of Invest-NL je kan helpen bij de groeiambities van jouw start- of scale-up, neem dan contact op met Diederik Apotheker.

 

Diederik Apotheker
Senior Business Development Manager

[email protected]