Invest NL

Een bijzondere samenwerking met één doel: tech uit Nederland op de wereldkaart zetten

De samenwerking tussen Techleap en Invest-NL heeft tot doel financieringen te versnellen en vergroten voor innovatieve ondernemers in Nederland. De samenwerking bestaat uit het uitwisselen en delen van expertise, het ontwikkelen van gezamenlijke programma’s en het adviseren van de overheid op het gebied van bijvoorbeeld beleid en regulering met betrekking tot startende en doorgroeiende ondernemingen.

De samenwerking tussen Techleap en Invest-NL heeft tot doel financieringen te versnellen en vergroten voor innovatieve ondernemers in Nederland. De samenwerking bestaat uit het uitwisselen en delen van expertise, het ontwikkelen van gezamenlijke programma’s en het adviseren van de overheid op het gebied van bijvoorbeeld beleid en regulering met betrekking tot startende en doorgroeiende ondernemingen. Maurice van Tilburg (directeur Capital en managing director van Techleap) en Leo Holwerda (directeur Capital bij Invest-NL) vertellen over deze bijzondere samenwerking.

De missie van Techleap is het startup ecosysteem naar een volgend niveau brengen, met name door te werken aan de voornaamste bottlenecks zoals; beschikbaarheid van groeikapitaal, toegang tot het juiste talent, ondersteuning bij internationaliseren en het naar de markt brengen van nieuwe kansrijke technologieën. Maurice: “Tech is nu al het snelst groeiende segment qua banen in Nederland. Als land moeten we zorgen dat we leiderschap hebben in meerdere technologieën. Dan worden we niet alleen tech koper maar ook tech leverancier, wat zorgt voor verdere economische groei, banen en welvaart. Als Techleap richten we ons vooral op de scale-ups, waarbij we hen ondersteunen in hun groei.

Scale-ups die uitgroeien tot wereldwijde relevante bedrijven kunnen weer de rolmodellen, coaches, connectors en investeerders zijn voor de volgende generatie.

Leo: “De missie van Invest-NL is Nederland innovatiever en duurzamer maken. Op het terrein van financiering van scale-ups sluiten Techleap en Invest-NL naadloos op elkaar aan; Techleap stimuleert het ecosysteem in brede zin en wij helpen fondsen en scale-ups met nieuwe financieringen.”

De synergie was overduidelijk. Techleap en Invest-NL hebben dan ook – al snel na de oprichting van Invest-NL – een MoU (memorandum van overeenstemming; een document waarin partijen hun gezamenlijke voornemens vastleggen) getekend. Maurice: “Invest-NL is voor ons een logische partner. We richten ons beiden op het adresseren van financieringsvraagstukken waar marktfalen is, of waar versneld moet worden om internationaal mee te kunnen komen. We wisselen data en inzichten uit en trekken samen op.” Leo vult aan: “We doen bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoek naar de plekken waar de markt afhaakt. Bijvoorbeeld omdat voor reguliere investeringen de risico’s te groot zijn of de doorlooptijd te lang is. Daar bieden wij de juiste ondersteuning. Wij pakken daarop door met bijvoorbeeld ons Dutch Future Fund (DFF) waarmee we – samen met het Europese Investerings Fonds – al in tien venture capital fondsen hebben geïnvesteerd. Deze fondsen investeren op hun beurt in tientallen start-ups en scale-ups in technologie, Life sciences, Artificial Intelligence, Agtech en ICT.”

Doelstellingen in de samenwerking tussen Techleap en Invest-NL zijn het verviervoudigen van het risicokapitaal voor de energietransitie de komende vijf jaar en een verdubbeling van het aantal start-ups dat uitgroeit tot succesvol gefinancierde scale-ups. Daarmee moet Nederland een top 3 positie binnen Europa op het gebied van techinvesteringen kunnen realiseren.

Invest-NL heeft een unieke positie in de kapitaalverschaffing van het technologische en innovatieve ecosysteem.

Binnen de samenwerking is er veel interactie. Maurice: “Techleap werkt samen met vele mensen binnen Invest-NL. Zo bespreken we nieuwe ontwikkelingen met Wilco Schoonderbeek en Frits de Vries, daadwerkelijke investeringen met Leo Holwerda en Ruud Zandvliet en specifieke onderwerpen zoals duurzaamheid met Yvonne Neef.”

Vooral de energieke en pragmatische houding van Invest-NL heeft Maurice als zeer positief ervaren: “Invest-NL pakt echt door. De activiteiten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie en het feit dat de organisatie ook tijdens de coronacrisis een groot aantal medische technologie bedrijven heeft kunnen ondersteunen is indrukwekkend.” Leo: “De coronacrisis was een goede uitdaging voor onze samenwerking. We hebben nauw samengewerkt om de programma’s COL (Corona-Overbruggingslening) en TOPSS (Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start-ups en Scale-ups) op te tuigen. Samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn honderden vroege fase bedrijven tijdens de coronacrisis geholpen met deze programma’s. We hebben hierbij ook samen naar de challenges gekeken zoals de vraag hoe je die bedrijven helpt die echt potentieel hebben, maar door COVID-19 in de knel kwamen. Belangrijk in zo’n situatie is ook hoe je goed omgaat met teleurstelling bij bedrijven of mensen die het niet met je eens zijn. Ook het opzetten van een nieuw fonds voor Deeptech, waar we gezamenlijk aan werken, is bijzonder. Dit gaat bedrijven, die mooie innovaties met lange onderzoekstrajecten hebben, helpen om aan meer financiering te komen.”

Maurice: “We kijken vol vertrouwen naar de toekomst, zoals de inrichting van meer nieuwe fondsen, waaronder het fonds voor Deeptech. Daarnaast zijn we vol vertrouwen dat bij de sector-gerichte aanpak veel zal worden samengewerkt op het gebied van data, de juiste investeerders verbinden en kapitaal inzetten via fondsen of co-investeringen.”

We hebben beiden een persoonlijke drive om impact te maken met ons werk.

Maurice en Leo hebben elkaar gevonden in het helpen van innovatieve ondernemingen om een snellere groei te kunnen realiseren. Maurice is zijn carrière begonnen bij het AMC als ontwikkelaar voor experimentele kankerbehandeling. Het product werkte, het team won een Europese prijs, maar de financiering droogde op. “Dat was bijzonder jammer. Het drijft mij om – wanneer ik innovatieve bedrijven zie worstelen met dit soort problemen – een helpende hand te bieden. In mijn vorige functie als CEO van de Amsterdamse beurs (Euronext Amsterdam) zag ik dat de aanvoer van nieuwe IPO’s stagneerde, terwijl er wel veel technologie wordt ontwikkeld in Nederland. Het is mooi om nu heel direct aan dit soort uitdagingen te kunnen werken.”

Leo is bij Invest-NL gaan werken met de overtuiging dat het mogelijk is om impact en economische groei te kunnen verenigen door slim te investeren in de technologieën van de toekomst. “Omdat de risico’s van investeren in nieuwe technologie erg groot zijn, is het goed dat de overheid en private partijen zoals Invest-NL in de beginfase dit risico nemen, en kunnen mee profiteren wanneer deze nieuwe technologieën succesvol worden. Om vervolgens weer te investeren in de volgende innovaties. Dan zijn we echt duurzame impact aan het maken.”

 

Naar website Techleap