Invest NL

Tips over investeren en financieren in crisistijd

Tip 1. Zorg dat je verhaal op orde is als je met je investeerders spreekt

Investeerders blijven graag goed op de hoogte van wat er tijdens een crisis gebeurt in de bedrijven waarin ze investeren. Daarom moet het verhaal voor investeerders op orde zijn. Tijdens de coronavirus pandemie moet je verhaal in ieder geval in gaan op:

 

  • Blijf oog op de toekomst houden (5 jaar)

Investeerders zijn vaak het commitment aangegaan voor een langere periode. Hoewel korte termijn crisisbeheersing belangrijk is, willen ze ook zien dat de ondernemer het lange termijn perspectief in het oog blijft houden.

  • Laten zien dat je in control en voorspelbaar bent

Denk in scenario’s, hoe onzeker en zwart ook, en laat zien dat je zicht hebt op wat er met het bedrijf kan gebeuren. Een investeerder wil liever weten dat het -40% wordt, dan nu uitgaan van -10% en straks verrast worden met -40%.

  • De liquiditeitspositie van de onderneming

Het verschilt natuurlijk veel of je net een geslaagde financieringsronde achter de rug hebt of niet, maar sowieso wil een investeerder in crisistijden weten wat de liquiditeitspositie is en welke maatregelen om kosten te besparen er zijn genomen. Vergeet hierbij niet dat snijden in het team voor ervaren investeerders vaak het laatste is wat ze willen dat je doet. Immers, zodra de crisis haar einde nadert, moet de blik snel weer voor 100%  op de ambities voor over 5-10 jaar. En daar heb je goede mensen voor nodig. 

  • Oog houden voor onverwachte kansen die zich altijd voordoen in een crisis

Ook de huidige crisis legt zwakheden, en dus kansen, bloot waar je als ondernemer op kunt inspelen. Benoem wat je ziet, opvalt en waar je mee bezig bent. En waarom dat ook voor je investeerder(s) interessant is.

  • De gezondheid van het kernteam

Investeerders willen graag weten of de sleutelpersonen van het bedrijf gezond zijn, en zo ja, hoe dit zo blijft.

 

Download pdf 'Tips over financieren en investeren in crisistijd' 

 

Voor vragen over het coronavirus en de gevolgen voor jou als ondernemer, kun je terecht bij het adviesteam van de overheid, dat bij de Kamer van Koophandel is opgericht. https://www.kvk.nl/corona/

Voor vragen over de landelijke aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste informatie kun je terecht bij de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19