Invest NL

Wat is blended finance?

Het effectief combineren van publiek en privaat kapitaal wordt ook wel blended finance genoemd. Het publieke kapitaal bestaat vaak uit subsidies, maar kan ook een vorm van investering zijn die wordt terugverdiend of rendement oplevert.

Door het strategisch inzetten van deze publieke subsidies of financieringsinstrumenten met gunstiger voorwaarden dan de markt, kan er meer risico worden genomen en/of kunnen onrendabele delen afgedekt worden. Blended finance is dus eigenlijk het proces van het vormgeven van een geïntegreerde financieringsstructuur.

Blended finance biedt aanzienlijke meerwaarde in situaties waar bedrijven en projecten te maken hebben met een afnemend risico, maar waar het risico nog wel te groot is voor volledige marktfinanciering. Dit is vooral het geval wanneer de behoefte aan kapitaal groeit naarmate een project volwassen wordt en er een kloof ontstaat tussen risicodragend vermogen en vreemd vermogen tijdens de opschalings- of groeifasen. Gedurende deze fasen zijn leningen simpelweg nog niet beschikbaar en kan blended finance een oplossing bieden. Dit is met name het geval bij hoogtechnologische innovaties die moeten opschalen naar serieproductie.

Contact

Wil jij meer weten over blended finance? Neem contact met mij op!

 

Dolores de Rooij
Senior Business Development Manager