Invest NL

Wouter Bos benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter Menzis

Vandaag heeft Menzis bekend gemaakt dat Wouter Bos, de huidige CEO van Invest-NL, per 1 mei 2022 is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter bij de zorgverzekeraar. Wouter Bos heeft vanaf 2018 bijgedragen aan de totstandkoming en daarna de opstartfase van Invest-NL.

Wouter Bos: “Vanaf het begin heb ik met veel plezier en betrokkenheid gewerkt voor Invest-NL. Wij willen Nederland duurzamer en innovatiever maken en ik vind dat nog steeds een prachtige missie. Inmiddels zijn ruim 80 professionele en bevlogen collega’s goed op stoom gekomen, worden steeds meer opdrachten afgerond en steeds meer financieringen tot stand gebracht. Ik ben trots dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen maar wilde de kans niet laten lopen om terug te keren naar een domein waar ik ook al eerder actief ben geweest: de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Ik ga Invest-NL en iedereen die hier werkt enorm missen, maar ik weet ook dat ze klaar zijn voor de toekomst en iets moois te bieden hebben aan Nederland.”

Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Invest-NL: “Wij danken Wouter voor zijn grote bijdrage aan de opzet en succesvolle start van Invest-NL. Vanaf het begin heeft hij met volledige inzet en doortastendheid gewerkt aan de missie om het Nederland van morgen mogelijk te maken. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Over zijn opvolging zullen wij in een later stadium mededelingen doen.”

Naar persbericht Menzis