Invest NL

Yes!

Dit was een mooie week voor ons. Afgelopen vrijdag konden we een mooi pakket aan fondsinitiatieven ten behoeve van Nederlandse innoverende bedrijven aankondigen, vandaag brachten we de financiering van het Duurzaam MKB-fonds naar buiten. Bij elkaar laat dat goed zien waar we mee bezig zijn. En dat is best belangrijk want af en toe hebben we het gevoel dat we tussen twee vuren zitten.

Dit was een mooie week voor ons. Afgelopen vrijdag konden we een mooi pakket aan fondsinitiatieven ten behoeve van Nederlandse innoverende bedrijven aankondigen, vandaag brachten we de financiering van het Duurzaam MKB-fonds naar buiten. Bij elkaar laat dat goed zien waar we mee bezig zijn. En dat is best belangrijk want af en toe hebben we het gevoel dat we tussen twee vuren zitten.

Enerzijds stakeholders die er van uit gaan dat we alleen maar opgericht zijn voor transitiefinanciering en dus alleen maar voor financieringen die ‘scoren’ op bijvoorbeeld de energietransitie. Hen moeten we steeds weer vertellen dat dat niet klopt, dat we vanuit de wet ook de taak hebben meegekregen om (MKB-) ondernemingen toegang tot financiering te bieden. Wij vertalen dat met name naar het financieren van innovatieve scale-ups, een categorie bedrijven die in Nederland notoir moeilijk aan risicokapitaal komt, met name bij de wat grotere bedragen. Vanuit deze doelstelling financieren we ook intermediairs die het MKB financieren; voor het financieren van kleine ondernemers met kleine bedragen zijn wij niet ingericht, maar we kunnen tot op zekere hoogte wel die partijen financieren die dat wel doen. Anderzijds zijn er ook stakeholders die juist vinden dat we er eigenlijk vooral of zelfs alleen maar voor het MKB zijn, ongeacht hoe innovatief men is en of er nu wel of niet bijgedragen wordt aan een transitie. Hen moeten we vertellen dat de wet dat nooit bedoeld heeft, dat transities en innovaties een belangrijke plek innemen in ons wettelijk beschreven werkveld en dat wij vaak veel beter toegerust zijn om MKB-financiers te financieren dan die MKB-ers zelf van kleine leningen te voorzien.

In onze strategie is dus altijd plaats voor financiering specifiek gericht op transities (met name de klimaat- en energietransitie) maar ook op financiering van jong snel groeiend MKB; bij de grotere tickets direct (scale up financiering), bij de kleinere tickets indirect (dan financieren we de intermediair). En als we zo kunnen financieren dat de Nederlandse economie er duurzamer en innovatiever van wordt, als het gaat om innovatieve bedrijven die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie, dan is het echt een schot in de roos. Dat zijn echter wel vaak de meest complexe financieringen, maatwerk ook, dus het duurt wel even voordat we die in grote getalen kunnen opleveren.

De financiering van het Duurzaam MKB-fonds, waar we vandaag mee naar buiten zijn gekomen, is een mooi voorbeeld van hoe het ons lukt in één financiering verschillende doelstellingen met elkaar te verenigen. Via dit fonds bieden we MKB toegang tot financiering én leveren we, hoe bescheiden ook, een bijdrage aan een duurzamere economie.  Ook het Dutch Future Fund wat we afgelopen vrijdag lanceerden en waar het ministerie van EZK in mee financiert, is een mooi voorbeeld van hoe we meerdere vliegen in één klap kunnen slaan. Met dit fonds versterken we immers het aanbod van risicokapitaal voor het Nederlandse bedrijfsleven (eerste vlieg) én kunnen we waarschijnlijk in totaal zo’n 200 jonge snel groeiende innovatieve MKB-bedrijven financieren (tweede vlieg). Wij investeren 150 miljoen euro en de inschatting van het European Investment Fund (met wie we bij het DFF intensief samenwerken) is dat daarmee in totaal ruim 1.5 miljard euro aan investeringskapitaal wordt vrijgespeeld. En dat is eigenlijk de derde vlieg die in die ene klap geslagen wordt: we maken goed gebruik van in Europa beschikbare middelen die we niet aan de neus van het Nederlandse bedrijfsleven voorbij moeten laten gaan.

Veel van die te financieren bedrijven zullen ook relevant zijn voor de klimaat- en energietransitie (vierde vlieg!) maar niet allemaal. Dat heeft te maken dat we in dit DFF samenwerken met bestaande marktpartijen die bereid zijn risicokapitaal (venture capital) te steken in Nederlandse bedrijven. Veel van die partijen leggen de nadruk op IT en Life Sciences. Dat zijn voor de Nederlandse economie belangrijke innovatieve sectoren maar hun bijdrage aan de klimaat- en energietransitie is natuurlijk beperkt. Dus hebben we samen met het ministerie en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen ook besloten geld te steken in het ontwikkelen van fondsen die zich juist gaan richten op de grotere industriële innovaties die zo belangrijk zijn voor een robuuste structuur van innovatieve ecosystemen in Nederland en welke ook heel vaak van belang zijn voor de energietransitie. Hierbij staan meestal zogeheten sleuteltechnologieën centraal.

Een derde spoor van samenwerking met het ministerie draait ten slotte weer om de financiering van MKB-intermediairs, net als bij het Duurzaam MKB fonds. Over deze samenwerking met het ministerie en alle andere hierboven genoemde initiatieven is meer te vinden op onze site en in de brief die we vandaag hebben gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. Daar vindt de komende weken immers de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK plaats en ook dan zal het vast weer over innovatie, duurzame groei en werkgelegenheid gaan!Bekijk brief 

 

Wouter Bos
CEO Invest-NL