Invest NL

Achtergrond

Invest-NL is een private onderneming die is gefinancierd met publieke middelen. Onze aandeelhouder is het Ministerie van Financiën.

Waarom Invest-NL?

Drie belangrijke redenen waarom wij er zijn:

  • Marktpartijen hebben moeite om grote maatschappelijke transities te financieren. Ze kunnen moeilijk omgaan met de grote onzekerheden op het gebied van beleid en technologie, de veelheid van betrokkenen en de fragmentatie van initiatieven met relatief hoge leer- en transactiekosten. Om grote maatschappelijke transities te financieren is er dus een partij nodig die bereid is relatief veel risico te lopen, die relatief lange looptijden kan hanteren en die werkt met publiek kapitaal – zodat de overheid zelf ook belang heeft bij succes.
  • Er zijn bepaalde categorieën bedrijven en ondernemers die moeilijk aan financiering komen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er in Nederland relatief minder risicokapitaal voor jonge snel groeiende ondernemingen beschikbaar is in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of de VS. Er zijn minder venture capitalists, de betreffende fondsen zijn kleiner en de financieringen dus ook. Dus zijn wij nodig om jonge bedrijven aan de vooravond van een grote schaalsprong van rugwind te voorzien.
  • Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlandse ondernemingen minder profiteren van Europese investeringsfondsen en -faciliteiten. Andere Europese landen hebben hiervoor hun eigen ‘Invest-NL’ waarmee ze deze fondsen beschikbaar maken voor hun ondernemingen. Dat kanaal openen wij nu ook.

Wettelijk mandaat

Invest-NL heeft een ruim wettelijk mandaat. In de Oprichtingswet Invest-NL, die in 2019 door de Eerste – en Tweede Kamer is aangenomen, staat: “Invest-NL heeft tot doel om, indien de markt hierin onvoldoende voorziet, bij te dragen aan het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen en aan het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering” (art. 3 uit ‘Oprichtingswet Invest-NL’).

Tijdens de behandeling van deze wet in het parlement werd aangegeven dat deze brede doelstelling noopt tot prioriteren en specialiseren. In lijn met Kameruitspraken en op basis van eigen onderzoek, heeft Invest-NL besloten het financieren van scale-ups en het financieren van de energietransitie nu als hoogste prioriteit te zien. Hierbuiten zijn ook mogelijkheden, maar in mindere mate. Denk bijvoorbeeld aan de Business Development taken van Invest-NL die op basis van een met het ministerie van EZK overeen gekomen plan, breder georiënteerd zijn dan alleen op de energietransitie. Ook transities op het gebied van gezondheidszorg of de overgang naar een circulaire economie komen daar aan bod; net zoals het in meer algemene zin financieren van innovatief midden- en kleinbedrijf.

Private onderneming

Invest-NL is een private onderneming die is gefinancierd met publieke middelen. Onze aandeelhouder is het Ministerie van Financiën. De aandeelhouder heeft een raad van commissarissen benoemd die toezicht houdt op het bestuur van Invest-NL. Er is geen aansturing langs politieke lijnen.

Meer over ons