Invest NL

Dutch Alternative Credit Instrument gaat van start met Europese steun

Invest-NL en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lanceren samen met het Europees Investeringsfonds het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI). Met aanvankelijk 200 miljoen euro aan kapitaal zal DACI fondsen verstrekken aan niet-bancaire financiers, die op hun beurt het Nederlandse MKB zullen bedienen.

Het Nederlandse MKB kan uitzien naar nieuwe financiering door een door Europa gesteund initiatief van Invest-NL en het Ministerie van EZK. Samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) wordt namelijk het “Dutch Alternative Credit Instrument” (DACI) gelanceerd, met als doel niet-bancaire financiers te voorzien van de nodige fondsen om het MKB te bedienen.

Invest-NL en het Ministerie leggen elk 50 miljoen euro in, waar het EIF nog een 100 miljoen bij doet. Hiermee wordt 200 miljoen aan financiering voor het MKB zekergesteld via het DACI. Na de lancering van het “Dutch Future Fund” vorig jaar is DACI een complementair gezamenlijk fonds-van-fondsen-initiatief dat erop gericht is de toegang tot financiering te verbeteren voor het Nederlandse MKB.

Mona Keijzer, Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, stelde: “Het DACI-fonds brengt twee partijen samen die elkaar nodig hebben om verder te komen: groeiende ondernemingen en alternatieve financiers. Alternatieve financiers willen geld stoppen in groeibedrijven, maar hebben moeite om aan voldoende financiële middelen te komen. Aan de andere kant staan gezonde bedrijven die graag verder willen groeien, maar daar geen geld voor hebben. Dan gaat het om bedragen tot ongeveer 2 miljoen euro. DACI helpt fondsmanagers een handje om aan voldoende middelen te komen, zodat Nederlandse midden- en kleinbedrijven verder kunnen groeien.”

Invest-NL is een strategische partner voor, en aandeelhouder van het EIF” stelt Alain Godard, Chief Executive van het Europees Investeringsfonds. “DACI is voor ons de eerste regionale samenwerking waarmee we in de EU niet-bancaire kredietverstrekkers ondersteunen. Hoewel er de laatste jaren een aantal nieuwe alternatieve kredietverstrekkers en –platformen opgekomen zijn, blijft het een fragiel segment in de financieringsketen voor het MKB. Daardoor is DACI voor ons een goede financieringsmogelijkheid in een segment dat rijp is voor verdere groei en uitbreiding.”

“Het nieuwe DACI-fonds komt met de broodnodige steun om de non-bancaire financieringssector verder te versterken en te laten groeien. Door financieringsmogelijkheden uit te breiden naar alternatieve kredietleveranciers kunnen meer bedrijven worden bereikt en flexibelere financieringsoplossingen worden ontwikkeld, op maakt gemaakt naar de behoeften van kleine bedrijven.” stelde de CEO van Invest-NL, Wouter Bos. “We kijken er samen met onze partners naar uit om de volgende stappen te nemen, en van DACI echt een ondersteunend instrument voor het Nederlandse MKB te maken, zodat ze de financiering kunnen krijgen die ze nodig hebben.”

DACI verstrekt financiering aan fondsen die het MKB steunen met leningen tot maximaal 5 miljoen euro. Het plan is echter dat zo’n 95% van alle voorgenomen leningen onder de 2 miljoen euro zal liggen waardoor de drie partijen verwachten dat zo’n 250 Nederlandse MKB-bedrijven door dit initiatief gesteund kunnen worden.