Invest NL

Jaarverslag 2022: Samen werken aan impact

Vandaag heeft Invest-NL, de nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling, haar jaarverslag en de jaarrekening over 2022 gepubliceerd. Sinds haar start in 2020 richt Invest-NL zich op het financieren en versnellen van grote maatschappelijke transities in Nederland - zoals de transitie naar een carbon-neutrale en circulaire economie, naar een betaalbare en toegankelijke zorg en Deep Tech – en op het vergroten van de hoeveelheid risicokapitaal voor innovatieve MKB-bedrijven.

Invest-NL manifesteert zich steeds nadrukkelijker als investeerder en adviseur

Vandaag heeft Invest-NL, de nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling, haar jaarverslag en de jaarrekening over 2022 gepubliceerd. Sinds haar start in 2020 richt Invest-NL zich op het financieren en versnellen van grote maatschappelijke transities in Nederland - zoals de transitie naar een carbon-neutrale en circulaire economie, naar een betaalbare en toegankelijke zorg en Deep Tech – en op het vergroten van de hoeveelheid risicokapitaal voor innovatieve MKB-bedrijven.

Als impactinvesteerder heeft Invest-NL afgelopen jaar maar liefst € 160 miljoen aan nieuwe investeringen gerealiseerd. Per einde 2022 hebben we daarmee in totaal € 617 miljoen gecommitteerd in 65 investeringen aan bedrijven en fondsen. Hiermee hebben we € 2 miljard aan private investeringen gemobiliseerd. In 2022 heeft een eerste verbreding van de scope van Invest-NL plaatsgevonden met de oprichting van het Deep Tech fonds.

Of het nu gaat om de bouw van de fabriek voor PEF-flessen van Avantium in Groningen, de baanbrekende flow batterijen van Elestor in Arnhem, de fabriek voor mechanische plastic recycling van Umincorp in Rotterdam of de building integrated solar panels van Exasun die in Den Haag worden gemaakt. Vanuit Invest-NL investeren we daar waar de markt niet, nog niet, of niet helemaal in de financiering kan of wil voorzien. In alle gevallen heeft Invest-NL een cruciale rol gespeeld in het tot stand brengen van investeringen in deze potentieel toekomstige parels van de Nederlandse economie.

Samen meer impact maken: op weg naar een duurzaam electriciteitssysteem met Elestor

Onze visie is helder: Nederland duurzamer en innovatiever maken. Door onze investerings- en ontwikkelkracht kunnen we samen met partners de grote transities versnellen. Dit doen we niet alleen door inzet van ons kapitaal, maar juist ook door de inzet van onze kennis en netwerken. Door nieuwe markten te ontwikkelen, investeringsproposities te verbeteren en nieuwe financieringsinstrumenten en -modellen te ontwerpen. Op deze wijze maken we financierbaar wat niet financierbaar lijkt. Zo maken we het ook voor andere partijen aantrekkelijker om te investeren.

De business development activiteiten hebben in 2022 geleid tot 2 nieuw ontwikkelde producten, 5 gerealiseerde propositiebegeleidingen en 16 uitgevoerde marktonderzoeken. Hierdoor zijn financieringsknelpunten opgelost, de marktkansen van innovaties door ondernemingen verhoogd en hebben projecten zelfstandig de financiering rondgekregen.

Samen meer impact maken: transformatie van de zorg met HealthKIC

Impact is ons doel, rendement het middel. Bij de ondernemingen waarin we investeren, wordt er voor meer dan € 260 miljoen geïnvesteerd in R&D en hebben ruim 5.260 mensen een toekomstgerichte werkplek gevonden. Deze investeringen in mensen en onderzoek en ontwikkeling laten bovendien een potentieel zeer forse CO2-besparing zien. Invest-NL hanteert een doelstelling om 65-70% van het totaal aandelenkapitaal in lijn met de EU Green Taxonomy te investeren.

De investeringsportefeuille is nog in opbouw. Al bij de start was de verwachting dat Invest-NL een aantal jaren een negatief resultaat zal genereren voordat de investeringsportefeuille substantiële positieve baten kan realiseren. Mede door het uitdagende investeringsklimaat hebben we afgelopen jaar voor enkele investeringen een aanvullende voorziening moeten treffen of een herwaardering moeten doorvoeren. Het geconsolideerde nettoresultaat van Invest-NL over het boekjaar 2022 is na belastingen € 48,5 miljoen negatief.

De organisatie is in het derde jaar van haar bestaan doorgegroeid naar 93,8 FTE per eind 2022. Een stevige groei voor een jonge organisatie, waarbij veel aandacht is voor werving en selectie in de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in talentontwikkeling en zijn medewerkers betrokken bij bijvoorbeeld het beleid rondom diversiteit en inclusiviteit. In 2023 zal het bestuur van de Invest-NL worden uitgebreid naar een driekoppig bestuursmodel.

Samen meer impact maken: een nieuwe markt voor bioplastics met Avantium

Vanuit de ambitie maximaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke transities staat Invest-NL open voor een bredere inzet van haar mandaat en additionele rollen passend bij een nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling. Zo ziet Invest-NL veel mogelijkheden om via blended finance samen met het Nationaal Groeifonds en het Klimaatfonds duurzame innovaties te versnellen. Met de geopolitieke ontwikkelingen is het besef toegenomen dat Nederland zich bewuster moet zijn van zijn strategische autonomie en economische veiligheid. Ook bij dit soort strategische nationale belangen kan en wil Invest-NL als financier en ontwikkelaar een rol spelen. Daarnaast gaan we onze werkzaamheden rondom mobiliseren van kapitaal vanuit Europa én van kapitaal van institutionele partijen verder intensiveren.

Bekijk het Jaarverslag in een online versie

Download Invest-NL Jaarverslag 2022