Invest NL

Rapport TNO: veel potentie voor water als duurzame energiebron

Vandaag heeft Klimaatminister Rob Jetten het TNO-onderzoek naar Energie uit Water (EuW) in ontvangst genomen van Rosan Knocken, voorzitter Waddenfonds en gedeputeerde Noord-Holland. Dit rapport onderstreept de mogelijkheden voor het Waddengebied om op wijze zelfvoorzienend te worden in elektriciteitsproductie door middel van innovatieve watertechnologieën.

Vandaag heeft Klimaatminister Rob Jetten het TNO-onderzoek naar Energie uit Water (EuW) in ontvangst genomen van Rosan Knocken, voorzitter Waddenfonds en gedeputeerde Noord-Holland. Dit rapport onderstreept de mogelijkheden voor het Waddengebied om op wijze zelfvoorzienend te worden in elektriciteitsproductie door middel van innovatieve watertechnologieën.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Waddenfonds en in samenwerking met provinciale en lokale overheden en strategische partners waaronder Invest-NL. Het onderzoek richt zich op de benutting van golfslag, getijdenenergie en het van het verschil in zoutconcentratie van zoet en zout water voor de opwek van elektriciteit. Deze methoden zijn niet alleen duurzaam, maar bieden ook potentie voor constante energielevering, waardoor ze een stabiele aanvulling op wind- en zonne-energie vormen. de noodzaak van sectorale samenwerking en investeringen voor marktontwikkeling en opschaling naar commerciële schaal.

Invest-NL ziet de noodzaak van diverse duurzame energiebronnen voor de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. In Nederland ontwikkelen circa tien ondernemingen diverse EuW-oplossingen. Voor de opschaling en exploitatie van deze technologieën is verdere product- en marktontwikkeling essentieel. Hoewel Invest-NL niet verwacht dat EuW op nationaal niveau een grote rol zal spelen, biedt het regionaal en internationaal grote kansen.

Naast de cofinanciering van het TNO-onderzoek heeft Invest-NL eerder geïnvesteerd in de getijdenenergie-ontwikkelaar Seaqurrent. Nederland onderscheidt zich internationaal met zijn innovatieve offshore maakindustrie. Dankzij onze maritieme engineering expertise en kennisinstellingen ontwikkelen zich kansrijke technologieën die wereldwijd impact kunnen maken. Invest-NL ziet het belang van het door ontwikkelen en opschalen van deze technologieën.

Download rapport 'Het potentieel van energie uit water in en rondom het Waddengebied'

Contact

Vragen over dit rapport of als je wilt weten of Invest-NL je kan helpen bij de groeiambities van jouw start- of scale-up, neem dan contact met me op.

 

Eva Ferrier
Business Development Manager