Invest NL

Hernieuwbare bio-based energiesystemen

Het terugdringen van door fossiele grondstoffen veroorzaakte CO2-uitstoot heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan hernieuwbare bio-based energiesystemen en grondstoffen.

Het terugdringen van door fossiele grondstoffen veroorzaakte CO2-uitstoot heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan hernieuwbare bio-based energiesystemen en grondstoffen. Groene kolen, waterstof of biologisch afval, het zijn slechts enkele voorbeelden. Innovatieve ondernemingen en technologieën op de markt voor ‘renewables’ zijn afkomstig van zowel nieuwkomers als gevestigde ondernemingen die af willen van hun fossiele afhankelijkheden.

Om (op termijn) daadwerkelijk impact te maken met hernieuwbare bio-based energiesystemen is schaalgrote het sleutelwoord. De financieringsspecialisten van Invest-NL zoeken daarom naar financieringsoplossingen op basis van ketensamenwerking die ontwikkeling, bouw en exploitatie met elkaar verbindt. Het typische lange termijn karakter van dit type investeringen is een van de redenen waarom Invest-NL financiering biedt met het karakter van ‘geduldig kapitaal’.

koptekst

De overgang van fossiele naar hernieuwbare bio-based grondstoffen en energiesystemen kenmerkt zich door veelzijdigheid. Is het in gesloten productiesystemen soms nog overzichtelijk, als het gaat om wereldwijde productieketens in bijvoorbeeld de chemie, dan hebben we het over vernieuwing op wereldschaal. De financieringsspecialisten beoordelen elke investering op basis van wat er nodig is. Soms betekent dit oplossingen bedenken waarin ook investeringsgelden van gevestigde marktpartijen een rol spelen. Bij een volgend voorstel ligt de nadruk op vroegtijdig doorbraken mogelijk maken mede met behulp van (Europese) subsidiegelden.

Een belangrijk aandachtpunt bij het financierbaar maken van hernieuwbare bio-based energiesystemen en grondstoffen betreft de benodigde Capex en Opex. Om daadwerkelijk impactvol te kunnen zijn is schaalgrote noodzakelijk. Dit vraagt om omvangrijke Capex en een lange adem. Maar ook de Opex van ‘renewables’ vraagt om aandacht. Zo hebben de fossiele grondstoffen die moeten worden vervangen vaak een zeer lage Opex terwijl de Opex van hernieuwbare grondstoffen, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, zeker in de aanloop fase hoger liggen.

Benieuwd of we jouw investeringen in elektrificatie en elektriciteit opslag financierbaar kunnen maken? Neem dan contact op met ??. <hoe contact opnemen nog verder uitwerken>.

Op zoek naar financiering?

Met enkele korte, gerichte vragen schatten wij in of jouw project of onderneming in aanmerking komt. Je krijgt direct terugkoppeling.