Invest NL

Biobased- en Recyclingprojecten

In welke Biobased- en Recyclingprojecten wil Invest-NL investeren?

Uitgangspunten

Bij het beoordelen van Biobased- en Recyclingprojecten hanteert Invest-NL twee uitgangspunten:

  1. De projecten en ondernemingen die Invest-NL financiert moeten zo circulair mogelijk omgaan met grondstoffen. Projecten die van een zo laagwaardig mogelijke grondstof een zo hoogwaardig mogelijke eindproduct maken hebben de beste papieren om voor financiering in aanmerking te komen.
  2. Biogrondstoffen zijn te waardevol om één-op-één als vervanger van fossiele brandstoffen te dienen. In lijn met het recente advies van de SER sluit Invest-NL toepassingen uit waar een economisch en technologisch alternatief voorhanden is.

 

Beoordelingssystematiek voor investeringsvoorstellen

Invest-NL beoordeelt investeringsvoorstellen voor Biobased- en Recyclingprojecten aan de hand van de hoogwaardigheid van zowel de grondstof als het eindproduct. Voor Recyclingprojecten geldt deze werkwijze voor drie typen grondstoffen. In onderstaande matrix wordt weergegeven in welke combinaties van grondstof en eindproduct Invest-NL wel of niet wil investeren.

Passend

Invest-NL staat positief tegenover het financieren van dit type projecten. Dit betekent dat Invest-NL het investeringsvoorstel op de gebruikelijke wijze beoordeelt (financiële haalbaarheid, betrokkenheid van andere investeerders etc.) Als impact investor beoordeelt Invest-NL de beoogde impact (maatschappelijk rendement) van het voorstel op de dimensies CO2-reductie, R&D uitgaven en FTE/werkgelegenheid.

Niet passend

Invest-NL wijst dit type investeringsvoorstellen af. Invest-NL volgt hierin het beleid van de Nederlandse overheid dat is gebaseerd op recente adviezen van de Sociaal Economische Raad.

Wellicht passend

Invest-NL doet nader onderzoek naar dit type investeringsvoorstellen om deze goed te kunnen beoordelen. Er wordt dan specifiek gekeken naar zogenaamde ‘lock-in’ situaties, die zowel technisch als economisch beschikbaar zijn.

Lock-in grondstoffen:  Staat de toepassing van deze grondstof een hoogwaardiger toepassing in de weg?

De gehanteerde volgorde:

  1. Voedselketen
  2. Grondstof
  3. Brandstof – HT warmte of zwaar transport
  4. Brandstof – LT warmte, licht transport of elektriciteit

 

Lock-in eindproduct: Staat de realisatie van dit eindproduct een hoogwaardiger verduurzamingsoptie in  de weg?

Bijvoorbeeld als de realisatie energie-efficiënter en/of geëlektrificeerd kan plaatsvinden.

Contact

Wil je weten of Invest-NL in jouw biobased- en recyclingprojecten kan investeren? Ik hoor graag van je. 

 

Guy de Sevaux
Senior Business Development Manager

[email protected]