Invest NL

Impact en SDGs

Samen maken we het Nederland van morgen mogelijk. Investeren in kansrijke ondernemingen en projecten die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Dat is voor Invest-NL de essentie van Impact Investing.

Invest-NL en impact investing 

Invest-NL gebruikt impact investeren als instrument. Dit betekent voor ons dat als wij investeren of ons ergens aan verbinden, het maximaliseren van maatschappelijk rendement op de eerste plaats staat. Voldoende financieel rendement is de randvoorwaarde die onze aandeelhouder, de Nederlandse overheid, daarbij stelt. Zo kijken we naar impact, niet alleen op het moment dat we financieren, maar ook zo lang we het bedrijf in portefeuille hebben.

Sustainable Development Goals

De missie en visie van Invest-NL zijn vertaald in het strategisch plan 2022-2025. Uitgangspunt van onze strategie is dat wij de hoogste prioriteit geven aan het financierbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale en circulaire economie. De rol van een innovatief MKB (startups en scale-ups) is hierbij cruciaal. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Onze impact investeringen hebben een specifieke focus op het bevorderen van een carbon neutrale en circulaire economie (SDG’s 12 en 13), beter betaalbare en toegankelijke zorg (SDG 3) en dragen bij aan het stimuleren van werkgelegenheid, economische groei en innovatie (SDG’s 8 en 9). Met ingang van verslagjaar 2021 rapporteert Invest-NL jaarlijks op de impact van onze investeringen op deze SDGs. Naar Jaarverslag 2021

 

Impact in de praktijk

Het doel om impact te maken hebben wij vertaald naar de investeringspraktijk. Daarbij sluiten wij aan bij de richtlijnen van de International Finance Corporation (“IFC”) waarbij expliciet gekeken wordt naar de intentionaliteit, de additionele contributie en de meetbaarheid van de impact.

Voorafgaand aan het doen van investeringen maken wij een impact assessment. Hierin analyseren wij nauwkeurig of een investering een significante positieve bijdrage levert aan onze maatschappelijke doelen. We sluiten daarbij aan bij (inter)nationaal erkende standaarden, waaronder de EU Taxonomy.

Ook binnen onze bestaande portefeuille richten wij ons op het maximaliseren van impact. Daartoe stellen wij samen met onze portfoliobedrijven en fondsen impactdoelstellingen op en maken specifieke en concrete afspraken met als doel hun maatschappelijke impact te versnellen.

ESG in het Investeringsbeleid

In een impact assessment stellen we vast wat de positieve bijdrage is van een financiering aan onze maatschappelijke doelen. Daarbij is het van groot belang dat onze impact investeringen en projecten niet onverhoopt op andere aspecten bijdragen aan negatieve maatschappelijke of ecologische impact (het do-no-harm principe). Bij het realiseren van onze impact hechten we daarom veel waarde aan het gedegen analyseren van de ESG (Environmental, Social en Governance) risico’s en kansen van een investering.  

Als impact investor  spelen we een rol in de verduurzaming van de bedrijven en projecten die we financieren en ondersteunen. We voeren een ESG assessment uit voorafgaand aan iedere investeringsbeslissing en blijven gedurende de hele financieringsperiode de voortang monitoren. Belangrijke ESG- verbeterpunten adresseren we door middel van bindende afspraken met de ondernemingen en het voeren van een ‘engagement’ dialoog.

Meer weten over ons Impact en ESG-beleid?

In ons Impact en ESG-beleid is meer te lezen over onze werkwijze met betrekking tot impact meten en rapporteren. Ook zijn onze Uitsluitings- en engagement criteria hier te vinden en een beschrijving van ons ESG proces.

Download 'Invest-NL Impact en ESG beleid'

 

Mis niks!

Wil je op de hoogte blijven van deze en andere actuele ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of  schrijf je in voor de nieuwsbrief