Invest NL

Protix B.V. oud

TOPSS Overbruggingskrediet Covid-19

Vestigingsplaats: Dongen

Sector: Ingrediënten op basis van insecten

Transactiedatum: 23 december 2020
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 7,5 miljoen (converteerbare lening)

Beoogde impact: Door middel van de eiwittransitie bijdragen aan een CO2 neutrale samenleving

Naast de beoogde impact is Invest-NL positief over de mogelijkheden om de onderneming en de markt verder op te schalen, zowel nationaal als internationaal. De betrokkenheid van professionele co-financiers biedt Invest-NL additioneel comfort.

Lees nieuwsartikel

 

Naar website Protix