Invest NL

TOPSS

Overbruggingskrediet Covid-19

Via het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) waarborgt Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- en scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis.

Gedane investeringen vanuit TOPSS:

 

Protix B.V. 

Vestigingsplaats: Dongen
Sector: Ingrediënten op basis van insecten
Transactiedatum: 23 december 2020
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 7,5 miljoen (converteerbare lening)
Beoogde impact: Door middel van de eiwittransitie bijdragen aan een CO2 neutrale samenleving

Naast de beoogde impact is Invest-NL positief over de mogelijkheden om de onderneming en de markt verder op te schalen, zowel nationaal als internationaal. De betrokkenheid van professionele co-financiers biedt Invest-NL additioneel comfort.

www.protix.eu

 

EclecticIQ B.V.

Vestigingsplaats: Amsterdam
Sector: ICT
Transactiedatum: 24 september 2020
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 4 miljoen (aandelen)

Invest-NL investeert € 4 miljoen als onderdeel van een totale aandelenronde van € 20 miljoen. Het commitment van Invest-NL heeft er aan bijgedragen dat de Franse investeerder ‘ACE management’ en de Belgische investeerder ‘Capricorn’ ook aan deze aandelenronde deelnemen.

www.eclecticiq.com

 

ViCentra B.V.

Vestigingsplaats: Utrecht
Sector: Life Sciences & Health
Transactiedatum: 30 juni 2020
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 4 miljoen (converteerbare lening)
Beoogde impact: Innovatie en werkgelegenheid in Life Sciences & Health

Naast de beoogde impact is Invest-NL positief over de potentie van de onderneming, de markt en het businessmodel. De betrokkenheid van vier co-financiers biedt Invest-NL additioneel comfort.

www.hellokaleido.com