Invest NL

Betere toegang tot EU-garanties voor duurzame en innovatieve projecten

Invest-NL heeft een belangrijke stap gezet in het vergemakkelijken van toegang tot Europese financiële garanties voor Nederlandse duurzame en innovatieve projecten. In aanwezigheid van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) en Rinke Zonneveld (CEO Invest-NL) is vandaag in Brussel een garantieovereenkomst tussen InvestEU en Invest-NL getekend die bijvoorbeeld leidt tot een verlaagd investeringsrisico.

Het InvestEU-programma is een initiatief van de Europese Unie dat tot doel heeft particuliere investeringen aan te trekken om de economische groei, innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid te bevorderen en toegang voor bedrijven hiertoe te vergemakkelijken. In InvestEU zijn verschillende Europese financieringsinstrumenten samengevoegd om zo meer kapitaal te kunnen mobiliseren.

De maatschappelijke en economische uitdagingen van de toekomst vereisen innovatieve oplossingen en gedurfde investeringen. Invest-NL heeft als Nationale Financierings- en Ontwikkelingsinstelling de missie om te financieren wat veelal als te risicovol wordt beschouwd. Eén van de opdrachten van Invest-NL is het ontsluiten van meer Europees kapitaal.

Vereenvoudigde financiering van duurzame en innovatieve projecten

Dankzij de garantieovereenkomst tussen InvestEU en Invest-NL wordt de financiering van projecten in de sectoren duurzame energie, Deep Tech en demonstratie-installaties eenvoudiger. Deze overeenkomst stelt Invest-NL in staat om het investeringsrisico te verlagen, wat uiteindelijk meer investeringen in duurzame en innovatieve projecten zal stimuleren. Dit bevordert niet alleen de verduurzaming van de Nederlandse economie maar versterkt ook de innovatiekracht, verbetert de internationale concurrentiepositie en creëert nieuwe banen.


Belangrijke schakel tussen publieke en private sector

Invest-NL is, als Nationale Financierings- en Ontwikkelingsinstelling, een belangrijke schakel tussen de publieke en private sector en is gericht op het bevorderen van een duurzaam en innovatief ondernemingsklimaat in Nederland. Door actief deel te nemen aan Europese initiatieven zoals de InvestEU-garantieregeling, draagt Invest-NL bij aan de ontwikkeling van een zowel duurzame als innovatieve economie.

 

Download 'Gezamenlijke statement Europese Commissie, Ministerie van Economische Zaken en Invest-NL '

Meer over InvestEU-Garantieregeling

Meer over het InvestEU Fonds