Invest NL

Ketenbrede aanpak voor ontwikkeling nieuwe eiwitbronnen

samenvatting card

North See Farmers, een sectororganisatie waarbij 100 organisaties zijn aangesloten uit de zeewierketen, richt zich op het professionaliseren van de sector, het verbinden van waardeketens en het versnellen van innovatie. Zo willen zij een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzaam zeewiersector en het reduceren van broeikasgasemissies. Op dit moment produceert Europa zelf slechts 1 procent van de in totaal 32,4 miljoen ton wier die wereldwijd wordt geoogst. Maar de Europese markt voor eetbare zeewier groeit en zal in 2030 naar schatting 2 tot 2,8 miljard waard zijn.

Het succesvol opzetten van een 160 ha zeewierboerderij vraagt om samenwerking en betrokkenheid van verschillende ketenpartijen uit de zeewierketen: van zaadleverancier, zeewierboer, processor tot afnemer. Daarnaast hebben andere partijen een belangrijke invloed vanwege de locatie (windpark) en worden die ook intensief betrokken zoals windparkontwikkelaars en operators. Op de lange termijn zal dit als model dienen voor toekomstige zeewierboerderijen en zal inzicht geven hoe groot de zeewiersector in de toekomst eruit zal kunnen zien. Het is echter nog onduidelijk op welke wijze het beste rendabel grootschalig zeewier te produceren is op de Noordzee. Zo zijn er nog verschillende uitdagingen op technologisch en financieel vlak en is samenwerking en betrokkenheid van verschillende ketenpartijen vereist. Invest-NL ondersteunt NSF met het vormen van een consortium, doet onderzoek naar de strategie en ontwikkeling van een financierbare businesscase. Zo maakt Invest NL financierbaar wat niet financierbaar lijkt, en versnellen we de eiwittransitie.

Naar website North Sea Farmers

Contact

Wil jij meer weten over de samenwerking met North Sea Farmers? Neem dan contact met me op.

 

Michiel Strijland
Business Development Manager

[email protected]