Invest NL

Thuisdialyse voor nierpatiënten

Als concept bestaat thuisdialyse al enige tijd, maar financiering staat grootschalige uitrol in de weg. Invest-NL heeft de propositie zodanig aangescherpt dat er nu sprake is van een financierbare businesscase.

Nierdialyse patiënten zijn jarenlang aangewezen op een belastende en zeer kostbare dialysebehandeling in het ziekenhuis. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van hun leven, maar leidt ook tot hoge kosten voor de gezondheidszorg. Thuisdialyse als concept bestaat al enige tijd. Echter, de financiering vormde een belemmering voor grootschalige uitrol. Invest-NL heeft de propositie aangescherpt waardoor de meerwaarde voor de zorg heel helder wordt. Dit heeft geresulteerd in een financierbare businesscase. Invest-NL en andere co-financiers die eerst nog huiverig waren, ervaren nu meer comfort en zijn ingestapt. Zo maken we Nederland duurzamer en innovatiever.

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Maurice Galla
Sr. Business Development Manager

Toegankelijke en betaalbare zorg

[email protected]