Invest NL

De Hydrogen Business Challenger – Programma 2022

De Hydrogen Business Challenger biedt ondersteuning bij het versterken van de businessplannen van ondernemers die werken aan innovaties voor de elektrolyser supply chain.

De door Invest-NL gefinancierde en gefaciliteerde Hydrogen Business Challenger biedt innovatieve ondernemingen in de elektrolyser supply chain een kort en intensief traject om hun businesscase en bijbehorende plannen te toetsen, valideren en daarmee te verbeteren. De uitkomst van het traject is een aangescherpte propositie die je sneller toegang geeft tot financiering en je slagingskans versterkt in de opkomende en snelgroeiende Europese elektrolysersmarkt.

Naar investeerbare plannen!

Om innovaties tot een succes te maken is ook  nodig voor niet-technische aspecten. De marktvraag, aansluiting op wet- en regelgeving, de financiering, het verdienmodel, de samenwerkingspartners: al deze aspecten zijn de bouwstenen voor een succesvol businessplan.

 

Ketenaanpak

De Hydrogen Business Challenger richt zich op innovaties in alle stappen van elektrolyserketen. Van de toeleveranciers van materialen tot en met de systeemintegrators:

 1. Systeemintegratie van het elektrolysesysteem
 2. Subsystemen o.a. elektrolysestack, gas- en waterzuiveringstechnologie, koeling, vermogenselektronica en systeembesturing
 3. Componenten o.a. membraan elektrode assemblages (MEA), afdichtingen en stroomcollectoren
 4. Onderdelen o.a. gasdiffusielagen, membranen, katalysatoren
 5. Materialen o. coatings, legeringen en vezels

Programma Hydrogen Business Challenger 2022

In de zomer van 2022 gaat de werving voor de eerste serie deelnemers van start. Ondernemingen kunnen deelnemen aan het programma waarin ze onder begeleiding van een ervaren programmamanager en met behulp van een pool aan sectorexperts hun businessplan en daarmee kansen op financiering kunnen versterken. In het programma krijgen innovatieve ondernemingen een kort en intensief traject aangeboden om hun businessplannen te toetsen en aan te scherpen.

Dit programma wordt o.a. ondersteund door ISPT, FME, TNO, Electrolyser Makersplatform, TKI Nieuw Gas | Topsector Energie en NWBA die deelnemen aan de adviesraad.

 

In verschillende één-op-één sessies worden ondernemers tijdens dit programma begeleid bij:

 • Strategie aanscherpen
 • Markt in kaart brengen
 • Businessmodel verbeteren
 • Risico- en kansenmatrix maken
 • Mogelijke samenwerkingsverbanden verkennen
 • Formuleren van een financieringsvraag passend bij de groeiambities
 • Verbeterde oplossingen voorleggen ter toets aan een comité van financiële experts

Meer weten over het programma?

Is jouw onderneming bezig met een kansrijke innovatie om elektrolyse door te ontwikkelen of beter te integreren in het energiesysteem en wil je jouw businessplan een boost geven? Meld je dan aan voor de Hydrogen Business Challenger door onderstaande informatie te versturen naar [email protected].

 • Motivatie voor het programma
 • Business plan, inclusief
  • TRL niveau onderneming
  • Aantal FTE werkzaam
  • Financieel overzicht (mogelijke jaarrekening)
  • Financieringsambitie

De toegestuurde informatie wordt niet verder gedeeld dan met de betrokken adviseurs in het programma.
Deelname is kosteloos, maar je wordt wel gevraagd om gedurende 3 maanden voldoende tijd en commitment in het traject te investeren. De exacte planning voor het programma wordt in overleg met jou samengesteld.

Het doorlopen van dit programma is overigens geen garantie voor financiering vanuit Invest-NL of derden.

Contact

Mocht jij vragen hebben over dit programma, stuur een mail naar .

 

Mia Djuretic
Business Development Manager

[email protected]

 

 

Stephan Falcão Ferreira 
Business Development Analyst

[email protected]

 

 

 

 

 

Foto's elektrolyser: 
Credits: Eindhoven Institute For Renewable Energy Systems (EIRES)
Fotografie: Bart van Overbeeke